تعرفه تقریبی خدمات بازدید های مجازی ۱۳۹۸

دوست گرامی، قبل از ارائه هر نظری بیاد بیاورید در چه روزی از تقویم هستیم.

( تصاویر به دلیل داشتن مختصات به اختصار نقطه نامیده می شوند )

هزینه های ایاب ذهاب و اسکان افراد تیم عکاسی در مدت زمان انجام پروژه به عهده کارفرما می باشد.