هزینه های تقریبی خدمات عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

تعرفه قیمت عکاسی تبلیغاتی و طراحی گرافیکی

 لیست قیمت انجمن فقط برای اطلاع می باشد و در صورت تمایل به همکاری از طریق بخش پل ارتباطی با ما در تماس باشید

دوست گرامی، قبل از ارائه هر نظری بیاد بیاورید در چه روزی از تقویم هستیم.

هزینه تمام شده عکاسی: قیمت مشخص شده درنرخ نامه انجمن نرخ نامه سال ۹۵

پس اینطور محاسبه می کنیم. مبنا نسبت نرخ خدمات و قیمت سکه تمام بهار آزادی در سال نود و پنج

به طور مثال: (قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچک ۰٫۱۶ ارزش یک سکه تمام بهارآزادی در شهریور ۹۵ بوده است. ) پس ۰٫۱۶ ارزش سکه تمام بهار آزادی در زمان ارائه خدمات برای قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچک محاسبه می شود.

( هزینه های ایاب ذهاب و اسکان افراد تیم عکاسی در مدت زمان انجام پروژه به عهده کار فرما می باشد )

عنوانتعداد عکسقیمت هر فریم
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچککمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از لوازم آرایش از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لوازم آرایش با بسته بندی براق از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۲۰ الی ۵۰ فریم هر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۱۰ الی ۲۰ فریم هر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۵۰ فریم به بالاهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال تراش دار از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با چیدمان استاندارد از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دستبافت ابریشمی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول با چیدمان استاندارد از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول بصورت دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس بدون مدل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در لوکیشن از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در استودیو با طراحی صحنه از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کیف و کفش در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تابلوی نقاشی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تندیس از ۵ الی ۱۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از موتورسیکلت در استودیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی ایده پردازی شده از ۳ الی ۱۰ فریمهر فریم از ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از نما و داخل ساختمان از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۸ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری* ۱۳۹۸ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۴ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری * ۱۳۹۸ ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت رتوش، بازسازی رنگ و منی پولاسیون ساعتی۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۱ روزانه۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۲ روزانه۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت مدل روزانهاز ۸۰۰/۰۰۰ تومان