گیگاپیکسل GIGAPIXEL

به زبان ساده تر هر هزار مگاپیکسل یک گیگاپیکسل می باشد.

باز شدن تصاویر ممکن است کمی زمانبر باشد

شکیبا باشید

پس از بارگذاری تصاویر، جهت دیدن جزئیات بزرگنمایی کنید

کاخ موزه سبز – مجموعه سعد آباد – تهران

کیفیت تصویر ۱٫۵ میلیارد پیکسل

تصویر اصلی در حدود ۱۸ میلیارد پیکل می باشد، دلیل محدودیت ها امکان بارگزاری وجود نداشت

موزه برادران امیدوار – مجموعه سعد آباد – تهران

کیفیت تصویر ۱٫۸ میلیارد پیکسل

روستای توریستی اسفیدان  ، استان خراسان شمالی

کیفیت تصویر ۱ میلیارد پیکسل

تکیه نیاوران – تهران

کاخ موزه سبز – مجموعه سعد آباد – تهران

موزه خودروهای سلطنتی – مجموعه سعد آباد – تهران

پل ورسک

 

Büyük Mecidiye Camii- – Turkey

استانبول، ترکیه

کیفیت تصویر ۲۷۶ میلیون پیکسل

آینه خانه مفخم – بجنورد – خراسان شمالی

کیفیت تصویر ۳٫۷ میلیارد پیکسل