در باره ما

بی شک می دانیم و تجربه هایی از استفاده و کاربردهای تور مجازی یا بازدید مجازی داشته یا مطالبی را از افرادی که تجربه استفاده از آن را داشته اند شنیده ایم.

ما که تعداد دوست علاقمند به تکنولوژی هستیم در سال ۹۵ شروع به اثبات کاربردهای تور مجازی در صنعت گردشگری، معرفی کسب و کار و اماکن کردیم و با بارگزاری بیش از ۵۰ هزار تصویر از اماکن ناشناخته و مسیرهایی که به ندرت از آنها عبرو و مرور صورت می گرفت در بخش های مختلف فضای مجازی توانستیم در مدت کمی به بازدید های چشمگیری از تصاویر دست پیدا کنیم.

در کمتر از شش ما فقط در نقشه های گوگل بخشی از این تصاویر به بیش از شش میلیون مرتبه بازدید شدند.

بازدیدها از اماکن پر رفت و آمد و شناخته شده منطقی بود که چشمگیر باشند که به عنوان مثال می توان به تعداد ۲۵۰ هزار مرتبه بازدید تصاویر از میدان نقش جهان در کمتر از دو ماه اشاره کرد.

بی شک این تکنولوژی نو پا می تواند بسیار چشمگیر در معرفی اماکن ظاهر شود با صرف هزینه ای بسیار کمتر از دیگر رسانه ها.