هزینه و قیمت تقریبی ساخت ویدئو، فیلم و تیزر تبلیغاتی

( هزینه های ایاب ذهاب و اسکان افراد تیم در مدت زمان انجام پروژه به عهده کار فرما می باشد )

تعرفه تولید محتوای ویدئویی و تصویری برای اینستاگرام

با پرداخت مبلغی ثابت به ازای هر ماه، محتواهای جذاب شامل فیلم و عکس برای صغحه اینستاگرام سازمان خود دریافت کنید. ( کلاس
ساده | سریع | اقتصادی )